Tlf: + 47 90 19 53 19 | info@proleo.no

Aktuelt

«Kunden har alltid rett» koster mer enn noensinne.

De digitale utfordringene har ikke blitt mindre med årene. Men vi har blitt flinkere til å belyse dem. Gjennom erfaring har bedriftsledere og beslutningstagere innsett at det å sette i gang digitale investeringer uten en gjennomtenkt strategi, kan gi voldsomme konsekvenser.
Så langt, så bra.

Men likevel fortsetter vi å benytte milliarder på digitale investeringer som ikke holder mål, og som aldri kommer i nærheten av sitt potensiale. Kan det være at de digitale mulighetene ikke er så effektive som vi tror?
Etter vår erfaring, nei. Den største komponenten som hindrer digital effektivitet og lønnsomhet, er og forblir mennesker.
For 20 år siden kunne en datakyndig hjelpe til med det meste av digitale utfordringer. Lage programmer, styre nettverk, bygge nettsider; data var data. Men den digitale verden er volatilt ekspanderende, og i løpet av noen år ble muligheten så mange at IT ble opprettet som eget bedriftsfelt. I mange år var IT- sjefen ansvarlig for effektivitet og digitale investeringer.
Nå er tiden en helt annen, og digitale investeringer er blitt en av de viktigste hjørnestenene i bedriften, og omfatter ikke lenger bare drift av systemer, men er gjennomsyret i nesten alle bedriftens handlingsområder. Og med dette er mye av det digitale ansvar videreført til øverste ledelse.

Foreløpig har næringslivet vært meget tolerante og tilgivende når det gjelder digitale feilinvesteringer. Men dette vil endre seg raskt i årene som kommer. Hvis en fotballmanager kjøper inn spillere for en milliard, og kun halvparten av dem viser seg å kunne spille fotball, vil han bli sparket på dagen.Bedriftsledere feilinvesterer til stadighet, uten konsekvenser.

Så hvorfor fortsetter dette å skje?

Den digitale erfaring vokser, og lederes anerkjennelse av viktigheten til området er betydelig forbedret. For ingen vil feilinvestere. Problemet som oppstår, og som avdekkes gjennom analyser, er at forskjellen mellom om hva man vil at de digitale investeringene skal representere, og hva de faktisk kan utføre, er for stor.

Særlig tre områder utpeker seg.
Med tusenvis av muligheter har det blitt en håpløs oppgave for en bedriftledere å holde seg oppdatert på digitale muligheter og utfordringer. Man vet hva man ønsker, men ikke hvordan det best kan utføres. Så man innhenter råd og ekspertise. Dessverre kommer disse for ofte fra aktører som selv berøres av valget som tas, noe som legger en subjektiv føring på rådene. Det er meget krevende for ledelsen å se de reelle konsekvensene av dette.
Og fordi de som har digital kompetanse, de som snakker «nerd», ikke alltid innehar salgsfremmede egenskaper, er det ikke disse som sendes til din bedrift for å selge. De som kommer er selgere som snakker business. Med råd fra disse til grunn, implementeres elementer inn i strategien som ikke holder mål i praksis.
Alle parter mener vel, men konsekvensen blir den samme. Et system med mangler og utfordringer, som hindrer bedriften i å utnytte mulighetene.

Det andre er mangelfull analyse av bedriftens ansatte, og deres evne til omstilling og benyttelse av digitale ressurser. Ofte lages digitale strategier basert på urealistiske forventninger til hva de ansatte skal og bør kunne utføre. Selv om tanken bak et slikt krav er forståelig, vil den i den digitale verden lage en kløft mellom ledelsen og de ansatte. Det skaper frustrasjon og hindrer bedriften i å oppnå ønskede resultater.

Det tredje er bedriftslederes nølende vilje til å innse egne mangler. Mange ledere krever at strategier de legger til grunn skal forstås og iverksettes. Men mangler strategien en realistisk forutsetning for gjennomføring, graver de kun en grav for egen bedrift. I kjølvannet av dette følger konsulentenes manglende styrke til å stå for realitetene. Man velger å «jatte» med kunden, for kunden har jo alltid rett. Men resultatet er å blir det samme, en urealistisk digital investering, som tilfører såpass mange utfordringer at den forventede effekten uteblir.

En god digital rådgiver må være sterk nok til å være tro mot bedriftens, eller beslutningstageres reelle utfordringer, og ikke selge inn ideer som er tilsynelatende gode, for å få goodwill og afterwork . En god leder vil forstå dette.

Og med en realistisk gjennomførbar digital strategi, vil effektskapende virkninger, tidsbesparende rutiner og forenklet kommunikasjon, hjelpe bedriften til forbedrede resultater.

Og da vil kunden ha rett. Til rett pris.

Personvern/Cookies

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies).
En cookie er en fil som lagres i din nettleser, og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang.
Både nettstedet og deres samarbeidspartnere kan benytte cookies. Formålet med cookies er blant annet å;

En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren.

Ved å gå inn på nettstedet samtykker du til at det lagres cookies i din nettleser.
Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren.
Du kan også slette eksisterende cookies.
Dersom du velger å slette eller ikke akseptere cookies kan du oppleve redusert funksjonalitet på enkelte nettsteder.

×